حافظه کوتاه مدت من ضعیفه و خیلی زود یادم میره چی گفتم یا چی شنیدم. اگه یادم بمونه هم خیلی قابل اعتماد نیست. معمولا به صورت Distorted یادم میمونه! بنابراین دیشب این ایده به نظرم رسید که اینجا رو بسازم و چیزایی که میخونم، میشنوم و یاد میگیرم رو تا جایی که زمانم اجازه میده اینجا به اشتراک بذارم. تا هم شاید به درد کسی بخوره هم خودم مرور کنم و استفاده کنم.