1.
ام المصائب کشور ما سوء استفاده بعضی آقایون از مذهب برای سرپوشاندن جرائم و خطاهای خودشون هست. در کنار این قضیه تلاش اون ها برای دروغ جلوه دادن سخنان دیگر عقاید و خفه کردن منتقدین و نسبت دادن عناوین مختلف به اون ها برای باطل جلوه دادن نظرشون یکی از آزاردهنده ترین رفتارهایی هست که تا حالا دیدم. مشکل اصلی اون جایی به وجود میاد که به طور واضج میبینیم که بعضی اقدامات کاملا در راستای جلوگیری از افزایش آگاهی مردم نسبت به این مباحث هست ولی طوری جلوه داده میشه که انگار برای محافظت اون ها از دشمن خیالی انجام شده و من این طور مواقع واقعا حس میکنم خر فرض شده م. و این موضوع به شدت منو آزار میده. بهتره این بندو بیشتر ادامه ندیم.